Alternate Text

سقف های جمع شونده برقی

سقف های جمع شونده ی برقی ، یکی از تکنولوژیهای جدید در طراحی ساختمان ها و فضاهای باز در رستوران ها و … محسوب می شود.سقف های متحرک یا سقف های جمع شونده برقی، غالبا برای فضاهای کوچکی مانند افزودن حیاط خلوت، پاسیو یا قسمتی از حیاط به منازل ویلایی به کار می رود.

گروه جام تک با افتخار خدمات ساخت و طراحی سقف های جمع شونده برقس را به شما عزیزان ارائه میدهد.

نمونه کارهای اجرایی

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text